اسکراپر خش انداز

تومان500,000

موجود

توضیحی ندارد

مورد استفاده : این دستگاه جهت لایه برداری لوله های پلیمری می باشد.

مشخصات : طول اسکراپر، مطابق استاندارد های موجود لوله %D